2421402823 6936562852 Μητροπολίτου Γρηγορίου 13, Βόλος